KAPLICA SYKSTYŃSKA

Kaplica Sykstyńska

Kaplica papieska w zespole pałacowym Watykanu, ufundowana przez papieża Sykstusa IV, wzniesiona 1471-81. W 1481-84 jej ściany zostały ozdobione cyklami fresków (historia Mojżesza i Chrystusa) przez S. Botticellego, D. Ghirlandaia, Perugina, L. Signorellego, Pinturicchia i innych.

W 1508-12, na zlecenie papieża Juliusza II, Michał Anioł wykonał malowidła na sklepieniu (epizody z księgi Genesis, 12 postaci proroków i sybill, przodkowie Chrystusa oraz sceny: Dawid i Goliat, Wąż miedziany, Judyta i Holofernes, Śmierć Hamana), a w 1535-41 na zlecenie papieża Pawła III — monumentalny fresk Sąd Ostateczny na ścianie ołtarzowej.

W 1980-94 freski Michała Anioła zostały poddane konserwacji i oczyszczone, dzięki czemu ujawniła się ich oryginalna kolorystyka.

Michał Anioł